Zapraszamy do grona klientów

Elevato - Wsparcie VIP (250 PLN / miesiąc)

Automatyzacja biznesu online wymaga stałego trzymania ręki na pulsie. Dynamiczne zmiany rykowe pociągają za sobą konieczność unowocześniania metod dotarcia do klienta.

Poprzez stały bezpośredni kontakt na kanale VIP jesteśmy do Twojej dyspozycji we wszelkich sprawach dotyczących praktycznych zagadnień w obszarze generowania leadów, tworzenia tuneli sprzedażowych oraz marketingu internetowego.

Masz stały dostęp do wyników naszych testow rynkowych, wzorów ofert i najlepiej konwertujących tekstów promocyjno-sprzedażowych, jakie stale tworzymy na własny użytek.

Elevato - Mentor (500 PLN / miesiąc)

Naszym celem jest praktyczna pomoc w taki sposób, aby Twój biznes odnotował co najmniej dwukrotny wzrost efektywności przy stosowaniu tych samych metod, co dotychczas lub przy niewielkiej ich modyfikacji.

Dwukrotnie w trakcie każdego miesiąca jesteśmy dla Ciebie dostępni poprzez platformę ZOOM na 30-minutowej konsultacji, podczas której będziemy ewaluować Twoje obecne narzędzia marketingowe i ich wykorzystanie.

Otrzymasz również praktyczne wskazówki dotyczące ewentualnych zmian wraz z sugerowaną przez nas listą działań, jakie należy podjąć, aby zwiększyć efektywność ich zastosowania w sprzedaży.

Elevato - Superwizor (2500 PLN / miesiąc)

Nasza wiedza i doświadczenie na usługach Twojej bieżącej działalności - nadzorujemy procesy marketingowe i optymalizujemy strategie sprzedażowe wraz z gotowymi rozwiązanimi dostarczonymi do wykorzystania.

Na początku współpracy oraz raz na kwartał odwiedzamy Cię w Twojej siedzibie (dodatkowe koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uzgadniane są indywidualnie), aby poznać się lepiej, dokonać wstępnej analizy bieżącej sytuacji biznesowej oraz śledzić rozwój.

Raz w tygodniu odbywamy telekonferencję (tzw. briefing) i pozostajemy w stałym roboczym kontakcie z działem marketingu i sprzedaży, aby na bieżąco wdrażać nowe strategie i analizować ich wyniki.